Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenança convivència ciutadana

DIMARTS 05 MARÇ 2024

L’Ajuntament de Sarroca de Lleida, vol elaborar i aprovar una Ordenança de convivència ciutadana i civisme, per contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els ciutadans i ciutadanes.

L’Ordenança regularà unes normes de conducta pel que fa al comportament a la via pública i als espais públics, així com un règim d’infraccions i sancions per fets o conductes que impliquin l'incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en la pròpia ordenança municipal.

És per aquest motiu que, l'Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques vol recollir, per part de la ciutadania, diferents visions i aportacions per a la posterior elaboració d’aquesta Ordenança de convivència i civisme.

Es poden fer aportacions, suggeriments i propostes al respecte a través de l'apartat queixes i suggeriments de la seu electrònica

https://sarrocalleida.eadministracio.cat/?x=sxOnLeD9FFiiSaAuKgAPtiUvYcSgpwyNXxB0Uk9Rg7V8qnwGkXE-ZWmCvTladJJUQuxd8njktUBYVtFj6XT6RdYiHzASLFuQwixH7rwTU--SETsVWKsDXNHZ3O9iG1ok4lLb*D4q8K9O0p-mUldyCW70VzLAB3IQNn7TcCCOmEwsqSylCWDbelUimvfTE94R9qMhjfjqKTvB6E2ksbWHTA

Una vegada finalitzat aquest termini i recollides les propostes, l’Ajuntament procedirà a l’elaboració de l’Ordenança, per a la seva posterior aprovació.


DATA LÍMIT: 26 DE MARÇ DE 2024